Det Kongelige Teater Balletskolen Odenses Støtteforening - Dansens Venner's bestyrelse

2019-2020

Formand Jacob Grønning

Far til Yrsa i 5. klasse

Kasserer Gitte Pedersen

Mor til Clara i 0. klasse og Laura i 3. klasse

Bestyrelsesmedlem John Mejlgaard

Far til Rosa-Mathilde i 7. klasse