Det Kongelige Teater Balletskolen Odenses Støtteforening - Dansens Venner's bestyrelse

2019-2020

Formand Jacob Grønning

Far til Yrsa i 4 klasse og Asta i 8 klasse

Kasserer Gitte Pedersen

Mor til Laura i 2 klasse

Bestyrelsesmedlem John Mejlgaard

Far til Rosa-Mathilde i 6. klasse