Ekstraordinær Generalforsamling ~ onsdag d. 7. oktober 2020

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Balletskolen Odense

Dato: Onsdag den 7. oktober kl. 14.00
Sted: Restaurant Cro’n, Dronningensgade 29, 5000 Odense C.


Pga. Coronasituationen ser vi os nødsaget til at kende deltagerantallet på forhånd.
Derfor skal man tilmelde sig på følgende nedestående link.

Dagsorden:
1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
2. Vedtægtsændringer til beslutning

§7 Økonomi og regnskab.
Regnskabet følger kalenderåret.
Ændringsforslag:
Regnskabet følger skoleåret (1/8-31/7)

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år maximalt 1 måned efter Balletskolens generalforsamling og indvarsles på mail 14 dage før afholdelse.
Ændringsforslag:
Generalforsamlingen afholdes årligt i tredje kvartal og indvarsles på mail senest 14 dage før afholdelse.