Støtteforeningen for Balletskolen Odense

Støtteforeningen for Balletskolen Odenses formål

I hht. vores vedtægter:

§2 Formål
Foreningens formål er at støtte Det Kongelige Teater Balletskolen Odense økonomisk for at fremme den
kunstneriske udvikling i “danseskolen” og faglige udvikling i  “læseskolen”