Støtteforeningen for Balletskolen Odense


Referat fra Ekstraordinær generalforsamling


Onsdag d. 7. oktober 2020

Ekstraordinær generalforsamling, onsdag d. 7. oktober 2020

Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Balletskolen Odense

Dato: Onsdag den 7. oktober kl. 14.00
Sted: Restaurant Cro’n, Dronningensgade 29, 5000 Odense C.


Dagsorden:
1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
2. Vedtægtsændringer til beslutning

§7 Økonomi og regnskab.
Regnskabet følger kalenderåret.
Ændringsforslag:
Regnskabet følger skoleåret (1/8-31/7)

§9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år maximalt 1 måned efter Balletskolens generalforsamling og indvarsles på mail 14 dage før afholdelse.
Ændringsforslag:
Generalforsamlingen afholdes årligt i tredje kvartal og indvarsles på mail senest 14 dage før afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Referat fra Generalforsamlingen


Onsdag d. 16. september 2020

Generalforsamling, onsdag d. 16. september 2020

Generalforsamling i Støtteforeningen for Balletskolen Odense

Dato: onsdag den 16. september kl. 19.00 til ca. 20.00
Sted: Restaurant Cro’n, Dronningensgade 29, 5000 Odense C.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag herunder vedtægtsændringer*
6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægterne.
7. Evt. valg af revisor
8. Eventuelt

* Indkomne forslag skal senest være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Enten via mail stoetballetskolen@kglteater-odense.dk  eller via formularen her

* Vedtægtsændringer til beslutning:

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Det Kongelige Teater Balletskolen Odenses Støtteforening - Dansens Venner.
Foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. CVR. nr. 40725520
Ændringsforslag: Støtteforeningen for Balletskolen Odense.
 

§4 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Desuden inviteres skolens Elevrådsformand samt et medlem af
lærerkollegiet til alle bestyrelsesmøder i en rådgivende funktion.
Et af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Det Kongelige Teater Balletskolen Odenses bestyrelse. De 2
ordinære medlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle der er fyldt 18 år er valgbare til foreningen. 
De 3 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.
Ændringsforslag: Vi foreslår en udvidelse af bestyrelsen til 5 personer.
 

§6 Uddeling af økonomisk støtte.
6.1 Det Kongelige Teater Balletskolen Odense kan søge økonomisk støtte til ekstraordinære ønsker, der understøtter deres faglige og/eller kunstneriske formål og som ligger uden for den daglige drift.  
6.2 Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske efter skriftlig ansøgning 1 gang om året.
Ændringsforslag:
6.1 Det Kongelige Teater Balletskolen Odense kan ansøge Støtteforeningen om økonomisk støtte. Der kan ansøges om støtte til blivende materielle ting. Dermed kan der fx ikke søges direkte støtte
til forestillinger og udvalgte elever.
6.2 Uddeling af økonomisk støtte kan kun ske efter skriftlig ansøgning og kan ske 2 gang om året. 1. april og 1. oktober via ansøgningsskema på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen